Hosting por

Teta e Coliño apoia as reivindicacións de “Maternidades Feministas”

MATERNIDADES FEMINISTAS VIGO


Principios que nos rexen: 
 Cremos que é necesaria unha análise da maternidade dende unha visión feminista (ecoloxista, internacionalista, antirracista e anticapitalista). Así mesmo, é necesaria unha reflexión sobre os coidados, en toda a súa dimensión, dende esa mesma perspectiva. 

 Estamos radicalmente en contra da mercantilización dos nosos corpos (e os das nosas crianzas) e os nosos procesos reprodutivos e sexuais. Rexeitamos sen fisuras os ventres de aluguer. 

 Reclamamos respecto á infancia e o seu protagonismo na sociedade como suxeitos con voz propia. A  maternidade será elixida ou non será. Cremos que sempre debe ser unha experiencia desexada. Polo tanto, estamos a favor do aborto libre, gratuíto e legal para todas as mulleres, en todo o mundo. 

 Entendemos que a maternidade é diversa, plural. Cada muller ten unha experiencia e unha vivencia válidas, fóra de idealizacións e estereotipos. 

 Apoio á lactancia materna como un dereito das mulleres e das crianzas e como un estándar óptimo de saúde, tanto individual como pública. Respecto incondicional ás decisións das nais respecto á alimentación dos seus fillos e fillas.

 Denunciamos a existencia de violencia obstétrica como unha vertente máis da violencia machista. Dáse tanto no embarazo e parto como na etapa preconceptiva (especialmente en procesos de reproducción asistida ou de perda perinatal). 

 Visibilicemos as problemáticas socias, familiares, económicas, laborais, etc, que viven algunhas mulleres ao converterse en nais e esiximos a mellora da rede de soporte sociosanitaria pública, recursos dispoñibles, condicións sociolaborais, etc. Facemos fincapé na situación de risco que pode supoñer ser nai monomarental, migrada, racializada ou con diversidade funcional e reclamamos medidas específicas de soporte e corrección das barreiras. Denunciamos a falta de recursos sanitarios e sociais públicos para as nais e a infancia. 

 Loitamos polos dereitos das traballadoras empregadas (por conta allea ou autónomas) ou desempregadas, especialmente no tocante á conciliación familiar e laboral. 

 Recalcamos a responsabilidade que ten a sociedade de garantir as condicións axeitadas para o gozo e pleno desenvolvemento da maternidade e a crianza, para favorecer un proceso positivo e de desfrute para a muller que sen dúbida redundará na infancia. 


Peticións e obxectivos: 
 Apoio e soporte con medidas e accións públicas a familias monomarentais, con diversidade funcional ou todas aquelas que se atopen en risco ou en situación de vulnerabilidade social.

 Ampliación dos permisos maternos retribuídos mínimo a 6 meses como recomenda a OMS e idealmente a 1 ano. 

 Mellora das políticas de conciliación sempre dende unha perspectiva e análise feminista que teña en conta o sentir das mulleres. 

 Garantir recursos económicos suficientes para toda a cidadanía con medidas como a renda básica. 

 Atención respectuosa e empática en abortos (voluntarios ou involuntarios) e en morte perinatal. Implantación de protocolos de humanización e profesionalización de atención á morte perinatal). 

 Servizos sociais, sanitarios e escolares públicos, gratuítos e de calidade, dotados de orzamento, persoal e equipamentos axeitados. 

 Recuperación dos espazos públicos e privados para a infancia e as nais. A maternidade non pode penalizar o pleno gozo dos dereitos cidadáns. 

 Apoio real e actualizado tanto formal como informal na lactancia e na crianza.`