Hosting por

grupos de Porteo
Ofrecemos vountariamente o noso tempo co fin de recuperar e normalizar a lactancia materna e a crianza con apego, favorecendo a toma de decisións informadas e creando espazos de intercambio de experiencias, inquietudes e dúbidas. En termos xerais, promovemos a concienciación da sociedade sobre a importancia dunha crianza consciente e saudable.

Detalles

Asistencia: Libre e Gratuita
Inscripciones: Non se requiere
Público: todos os públicos
Datas: Consultar calendario

Grupos de lactancia e crianza

Nos reunimos periódicamente para responder ás túas preguntas sobre a lactancia materna e ofrecer acompañamiento na túa maternidade. Sen xuízos, sen presión. Somos unha tribo.

GRUPOs DE PORTEO

Os principais obxectivos son difundir e fomentar el uso de portabebés e brindar información fiable e actualizada (porteo ergonómico e porteo seguro)

Calendario [ai1ec view="monthly"]

¿Queres preguntarnos algo?