Hosting por


1. ORGANIZADOR: Teta e Coliño (en adiante, o “ORGANIZADOR”), organiza o presente sorteo (en adiante, o “SORTEO”).
2. VIXENCIA: O SORTEO  terá vixencia en España (península) dende domingo 1 de outubro de 2017 ata o sábado 7 de outubro de 2017 (en adiante, “PRAZO DE VIXENCIA”). O sorteo realizarase o día 8 de outubro e anunciarase ese mesmo día en Facebook.
3. ACEPTACIÓN DAS BASES E CONDICIÓNS: A mera participación no SORTEO implica a total e irrestricta aceptación e coñecemento das presentes Bases e Condicións (en adiante, as “BASES”), así como das decisións que posteriormente poida adoptar o ORGANIZADOR en relación con calquera punto ou cuestión non prevista nas mesmas.
4. OS/AS PARTICIPANTES: Poderán participar no SORTEO todas aquelas persoas maiores de 18 anos de idade que residan en España (península) e sigan a mecánica descrita no punto 6º das presentes BASES (en adiante, os/as “PARTICIPANTE/S”). En ningún caso se admitirá a participación de menores de 18 anos de idade nin residentes doutros países.
5. MECÁNICA DO CONCURSO: As persoas interesadas en participar no SORTEO deberán ser ou facerse fans da Fanpage de Facebook ou twitter de Teta e Coliño (en adiante “Fan Pages”). Cada comentario que se publique (ata un máximo de 5) nos post publicados co hastag #SMLM2017 #sorteosomoslaleche (entre o 1 e o 7 de outubro) terá dereito a una participación no sorteo que se realizará o día 8 de outubro na web SORTEA2.
A participación no presente SORTEO será sen obriga de compra ou servizo algún, dado que a subscrición a conta da “fan page” e libre e gratuíta.
6. PREMIO: O premio do concurso está composto polo libro “Somos la leche” de Alba Padró de Ed. Grijalbo Ilustrados cos gastos de envío incluídos á dirección facilitada polo gañador/a.
Só haberá un gañador/a e o PREMIO non poderá ser tranferible a terceiros nin canxeables por cartos en efectivo, nin por outro Premio distinto do asignado nas presentes bases.
7SORTEO. REQUISITOS DE ASIGNACIÓN: Entre todos os comentarios recompilados nos post da Fanpage de Teta e Coliño realizadas validamente, unificarase unha mesma base de datos a fin de realizar o sorteo polo premio detallado no punto 6 o día domingo 8 de outubro de 2017. O sorteo será  efectuado mediante a execución do sistema informático da web SORTEA2 e gravado, facendo que a selección do  ganador/a sexa efectuada en forma totalmente aleatoria e o azar. A gañadora publicarase na Fanpage de Teta e Coliño o día 8 de outubro e terá un prazo de 5 días para facilitar a asociación os seus datos de contacto mediante medios privados. De non efectuarse procederase a adxudicación do premio a primeira participante suplente.
8. ENTREGA DO PREMIO: O PREMIO indicado no punto 6 enviarase a dirección facilitada dentro dos 30 días corridos da data de asignación definitiva do PREMIO.
Dado que a participación só queda aberta a península calquera persoa que incumpra as presentes bases quedará excluída do sorteo pasando a seguinte participante suplente.
9RESPONSABILIDADE E INDEMNIDADES: En ningún caso as/os PARTICIPANTES terán dereito a reclamar outro termo que non sexan os establecidos nas presentes bases.
10. MODIFICACIÓNS: Cando circunstancias non imputables ao ORGANIZADOR e non previstas nestas BASES o xustifiquen, o ORGANIZADOR poderá cancelar, suspender ou modificar total o parcialmente o SORTEO sen que isto lle xere dereito a compensación algunha a favor dos PARTICIPANTES.
11. O ORGANIZADOR poderá limitar ou prohibila participación neste SORTEO de calquer PARTICIPANTE, en caso de presumir fundadamente a existencia de fraude ou alteración na mecánica de participación. Asemesmo, se entenderá que existe unha manobra fraudulenta por parte dos PARTICIPANTES no caso que algún deles ingrese nun número moito maior de veces á Fan Page nun período de tempo determinado do que un ser humano ordinario podería ingresar.
12. DATOS PERSOAIS: Os datos persoais brindados polos participantes a través da Fanpage de Teta e Coliño ou vía e-mail para la participación neste SORTEO, serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados a base de datos de titularidade do ORGANIZADO. Á provisión dos datos por parte dos participantes do SORTEO é voluntaria, sen perxurio de ser un requisito necesario para participar no SORTEO, pero sí en caso de ser gañador/a.
En calquera caso poderase solicitar a anulación dos datos previa comunicación á asociación.
13. As presentes BASES  atópanse a disposición de calquera interesada/o no blogue da web de Teta e Coliño (http://tetaecolo.blogspot.com.es/).

14.  Facebook e Twitter non patrocinan, avalan nin administran de modo algún este SORTEO, nin está asociados a esta entidade. Toda a información proporcionada polos PARTICIPANTES será recolectada e destinada ó ORGANIZADOR e non a Facebook.

Para calquera dúbida con respecto a este concurso non dubidedes en poñervos en contacto a través do noso mail: tetaecolinho.comunicacion@gmail.com